Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

basiaa
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
basiaa
Reposted frommuir muir viairmelin irmelin
basiaa
Miłość jest jednym z tych uczuć, których nie można kontrolować.
— “Gdybyś mnie teraz zobaczył” Cecelia Ahern
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
basiaa
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viairmelin irmelin
basiaa
1574 3a95
Reposted fromrominaplum rominaplum viainsanedreamer insanedreamer
basiaa
1480 4ea3 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaanaa anaa
basiaa
basiaa
3677 109f
basiaa

June 28 2015

basiaa
Reposted fromweightless weightless viaespera espera
basiaa
6673 31ac
basiaa
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viaszydera szydera
basiaa
3714 0920
Reposted frommental-cat mental-cat viasleepwalkers sleepwalkers
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viamadamebutterfly madamebutterfly
basiaa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
2888 1523 500
basiaa
3053 d7b2
9689 8630 500
basiaa
5220 46ca
Reposted fromlouse louse viamadamebutterfly madamebutterfly
basiaa
Ludzie nie lubią zakochanych, bo miłość to prywatna impreza, na którą nikt poza głównymi bohaterami nie dostaje zaproszenia.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamebutterfly madamebutterfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl