Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

basiaa
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
basiaa
9204 9861
Reposted fromrol rol viaszatanista szatanista
basiaa
8158 7f31 500
Reposted frompesy pesy viagoaskalice goaskalice
basiaa

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viabarock barock
basiaa
basiaa
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheartbreak heartbreak
basiaa
Damskie suknie stawały się coraz krótsze, a w sezonie 1924-25 po raz pierwszy odsłonięto łydki. Wywołało to prawdziwą burzę, tym bardziej, że w tańcu widoczne bywały również kolana. A to już w ogóle nie mieściło się tradycjonalistom w głowach. W 1922 roku na rynku wydawniczym pojawiła się powieść Victora Margueritte'a "Chłopczyca", popularyzująca wśród kobiet chłopięcą sylwetkę. Całość dopełniała krótka fryzura i kapelusik przypominający kask. Pojawił się ostrzejszy makijaż: szminka, czarny tusz do rzęs, ołówek do oczu i lakier do paznokci. Modne stało się palenie papierosów, szczególnie w ozdobnych długich cygarniczkach.
— Sławomir Koper, Królowe salonów II RP
basiaa

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaune-raconteuse une-raconteuse
basiaa
basiaa
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
basiaa
waterhouse
Reposted fromalmondeye almondeye viaune-raconteuse une-raconteuse
basiaa
2661 b5f2 500
basiaa
basiaa
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo

July 05 2015

basiaa
3934 4857
Reposted frompesy pesy viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
basiaa
1492 7983
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
basiaa
2259 659c 500
basiaa
3524 3169 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatosiaa tosiaa
basiaa
4515 66fd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatosiaa tosiaa
basiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl